Landbrugsbygningerne

Til en gammel herregård hører der en mængde bygninger, og det er også tilfældet her hos os. Det er dog de færreste af bygningerne, der i dag er i brug til landbrug. I hovedsagen drejer det sig om den tidligere kostald, der i dag bruges til værksted og maskiner og den store lade, hvor vi opbevarer korn og frø samt det halm, der skal bruges til opvarmning af boliger og udstillinger. De øvrige bygninger bruges til udstillinger og til opmagasinering.

I Nordjylland er det på grund af klimaet, ofte nødvendigt at høste markerne inden kornet er helt tørt, og derfor har vi på gården et stort korntørreri, det giver os, sammen med vores renseri, mulighed for at lave en særlig fin vare, hvad enten det drejer sig om korn til foder eller til brød, øl, eller grynproduktion.

Top