Åbningstider 2017

Hovedsæson
29.4 - 22.10
Alle ugens dage kl. 10-17

Vinterferie
11.2 - 26.2
Åbent kl. 10-16

Påske
8.4 - 17.4

Sommer
29.4 - 22.10

Julemarked
17.11 - 19.11 & 24.11 - 26.11

Juleåbent
2.12-3.12 & 9.12-10.12


- vi glæder os til at se jer

Klosterport - Klostergård udstillinger

11. februar 2017  (hele sæsonen)

Munkestuen - Nordfløjen

Plancherne i Munkestuen fortæller om Stygge Krumpen (1519-1536) - den sidste bisp på Børglum Kloster.

Læs mere »
11. februar 2017  (hele sæsonen)

Den gamle domkirke med det smukke inventar

Pulpituret, der rummer herskabsstolen, er dekoreret med tre våbenskjold.

Kiærskiolds våben i midten, Rantzaus til venstre og de Thurahs til højre. Oven over herskabsstolen er det smukke orgel i barokstil, som de Thurah skænkede kirken, da han i 1750 gennem giftemål overtog klostret. Klosterkirken er en af de få privatejede kirker i landet, hvilket betyder at vedligeholdelsen af kirken må Anne og Hans Rottbøll selv stå for.

Læs mere »
11. februar 2017  (hele sæsonen)

Moster O´s klunkestue - Nordfløjen

Othilie Rottbøll var ældste datter af Børglums Klosters første ejer C.M.Rottbøll. Det var Othilie der underholdt og tog på udflugt med H.C. Andersen under hans 10 dages lange ophold på Børglum Kloster.

H.C. Andersen besøgte Børglum Kloster 2 gange henholdsvis i 1858 og sidst 1859, nedenstående dagbogsnotat er fra  H. C. Andersens opholdet på klostret. 

"Det blev Aften, stille Veir og meget klart, forbi Vildmosen, over et Stykke Hede kom vi her Klokken 9 ½ ; det er en gammel mørk Gaard, der gjorde Indtryk som en stor Gjestgivergaard oppe paa St Gotthard, her var ganske den kolde friske Bjergluft og Nedblikket over Landet. Havet var at øine. Jeg fik et godt Værelse, hvor Biskop Kirkegaard har ligget og seet Spøgelser, en Skare Kaniker".........

Læs mere »
11. februar 2017  (hele sæsonen)

Herregårdskøkkenet

Det gamle Herregårdskøkken genopstår.

Det gamle herregårdskøkken er genetableret, som det så ud, i årene 1900-1950, da det store folkehold arbejdede på klostret. De gamle blå køkkenredskaber har igen fundet plads i skabene. Det lange hvidskurede spisebord, for de mandlige ansatte, hvor man sad efter rang med forkalen for bordenden, er igen klar til brug. Komfuret er pudset op. Stemningen i køkkenet er genskabt.

Læs mere »
11. februar 2017  (hele sæsonen)

"De Hellige, De Stygge og De Stolte" - Østfløjen 1. og 2. sal

Udstilling om Børglum Klosters historie gennem alle tider. Til trods for sine tykke mure og fjerne beliggenhed, har Børglum Kloster gennem de sidste 1200 år været en dynamisk medspiller på den historiske scene.

Dialogen med omverden spænder vidt og rækker langt ud over Vendsyssel, hvor Børglum Kloster igennem århundreder udgjorde den helt centrale magtfaktor.

I udstillingen vil man kunne følge historien helt tilbage fra den tidligste til den nuværende tid.

Alle dage har Børglum Kloster på godt og ondt været under indflydelse af store personligheder; biskopper, munke og driftige adelige, kongelige lensmænd og godsejere, der har kastet lys og skygger over de gamle mure.

Publikum vil stifte bekendtskab med spraglede personligheder og dramatiske begivenheder på en historisk rejse gennem udstillingen i herregårdens østfløj.

De prægtige bygninger, der hviler stolt og magtfuldt på en bakke midt i landskabet, danner rammerne for de genstande, interiører, portrætter og fortællinger, der igennem århundreder har tegnet stedets og dets beboeres historie.

Læs mere »
Nyhed 1 til 5 ud af 8 nyheder.